Uw browser ondersteunt geen webstandaarden: upgrade uw browser voordat u verder gaat.(meer over webstandaarden)

Huisregels

Correcte omschrijvingen

Iedere adverteerder moet ervoor zorgen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en dus juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Design Wonen toestemming de informatie over het betreffende product te publiceren.

Wat is design?

De aangeboden producten moeten voldoen aan de algemeen geldende regels over wat wel en wat geen design is. Er hoeft niet per definitie sprake te zijn van een merkproduct. Conform de algemene voorwaarden van Design Wonen kan het voorkomen dat na screening bepaalde aangeboden producten van de site verwijderd worden op basis van het feit dat ze niet als 'design' kunnen worden aangemerkt.

E-mail

Het is niet toegestaan om gebruikers van Design Wonen ongevraagd e-mail te versturen, tenzij het e-mailbericht betrekking heeft op de advertentie.

Regels voor plaatsing

Om Design Wonen een aantrekkelijke advertentiesite te laten zijn, hebben we een aantal regels opgesteld waar u zich als adverteerder aan dient te houden:

Verboden te plaatsen

Alle producten die gezien kunnen worden als aanstootgevend zijn niet toegestaan op Design Wonen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende producten en diensten, ongeacht de rechtsgeldigheid van deze producten en diensten:

Design Wonen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Design Wonen behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van Design Wonen. Mensen die zich niet aan de bovenstaande regels houden zullen voor onbepaalde tijd worden geweerd van Design Wonen.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan bepaalde partijen (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, vervalsing of oplichting) os noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.

Naar boven

© 2000-2018 Design Wonen | Huisregels | Contact | Adverteren | Over Design Wonen